Privacyverklaring

Het Kenniscentrum Gasnetbeheer behandelt de persoonsgegevens die binnenkomen via onze website met grote zorgvuldigheid. Uitgangspunt hierbij is de Wet bescherming persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over de gegevens die wij via deze website verzamelen en over het doel waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

Bezoekersinformatie
De webserver van het Kenniscentrum Gasnetbeheer logt sessie-informatie, waaronder de inlognaam, de bezochte pagina’s en het moment van bezoek. De sessie-informatie die wordt vastgelegd wordt alleen gebruikt om statistieken van het bezoek vast te leggen. Deze statistieken worden alleen gebruikt voor het evalueren en verbeteren van deze website en voor het optimaliseren van onze dienstverlening aan de leden.

Contactformulieren / email
Indien u per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens aan het Kenniscentrum Gasnetbeheer verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Het Kenniscentrum Gasnetbeheer kan de ontvangen informatie gebruiken voor het verbeteren van deze website. Deze informatie zal niet tot een persoon of een bedrijf te herleiden zijn.