Over het Kenniscentrum Gasnetbeheer

Het Kenniscentrum Gasnetbeheer wordt mogelijk gemaakt voor en door de energiebedrijven en richt zich vooral op medewerkers van de bedrijfsonderdelen Gasnetbeheer, Infra en Metering. Het Kenniscentrum Gasnetbeheer wordt gerealiseerd in opdracht van Netbeheer Nederland door Kiwa.

Met de inrichting van het Kenniscentrum Gasnetbeheer worden de volgende doelstellingen verwezenlijkt:

  • Instandhouding en uitbreiding van de specifieke kennis op het gebied van gasnetbeheer, waarbij de nadruk ligt op veiligheids- en betrouwbaarheidsaspecten.
  • Doelgerichte en pro-actieve informatieverstrekking richting de gasnetwerkbedrijven met betrekking tot nieuwe (internationale) ontwikkelingen op het gebied van de gasinfrastructuur.
  • Snel inzetbare en terzake deskundige ondersteuning van de gasnetwerkbedrijven bij gasongevallen en incidenten.
  • Bevorderen van het goede imago van de gasnetwerkbedrijven bij eindverbruikers en relevante stakeholders.
  • Ondersteunen van de gasnetwerkbedrijven bij het ontwikkelen en onderhouden van een verantwoord systeem van kwaliteitsborging met betrekking tot het gasnetbeheer.
Het Kenniscentrum Gasnetbeheer wordt begeleid door de klankbordgroep.